Trajumas

By Web Admin 22 Jul 2021, 14:49:10 WITA Literatur, Sastra, Retorika dan Kritik
Trajumas

Pengarang Imam Sardjono
Penerbit Balai Pustaka Tahun Terbit 1986 ISBN -

Buku roman basa Jawi ingkang mawi irah-irahan Trajumas menika nyariyosaken lelampahan perkawin tetimbangan, ingkang saged ngluwari keruwetaning manah ingkang dipun alami dening kulawarga Prawiradirja ing Purwanggan Ngayokyakarta.
Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment